Pavel Lacko
(Kovačica, 1927 - 1976)

Narodil sa roku 1927 v Kovačici. Ukončil šesť tried základnej školy v Kovačici a tri triedy gymnázia v Pančeve. Pracoval ako úradník. Žil a tvoril v Kovačici. Zomrel v roku 1976. Členom Galérie insitného umenia sa stal roku 1964.

Základné charakteristiky tvorby: maľujúc žánrové motívy, vlastnú tvorbu zameral na obrazy dedinského života; jeho maliarsky vek bol krátky.
Vo fonde GIU má 2 obrazy.

Umelecká tvorba Pavla Lacku vo fonde Galérii insitného umenia:

  1. Vyznanie lásky, 34×50, 1968, 18/585
  2. Návrat zo školy, 35×50, 1965, 19/586