Pavel Lacko
(Kovačica, 1927 - 1976)

Rođen je 1927. godine u Kovačici.
Završio je šest razreda osnovne škole u Kovačici i tri razreda gimnazije u Pančevu. Radio je kao službenik. Živeo je i radio u Kovačici. Umro je 1976. godine.
Član Galerije naivne umetnosti od 1964. godine.
Slikarske tehnike: ulje na platnu
Teme i motivi: žanr motiv, portret
Osnovne karakteristike stvaralaštva: slikajući žanr motive, svoje strvaralaštvo vezuje za prikaze života na selu, ali njegov slikarski vek je bio kratak.
U fondu GNU ima 2 slike.Likovna dela Pavela Lacke u fondu Galerije naivne umetnosti:

  1. Izjava ljubavi, 34×50, 1968, 18/585
  2. Povratak iz škole, 35×50, 1965, 19/586