Martin Pap
(Padina, 1960 - 2021)

Martin Pap sa narodil roku 1960 v Padine. Umeleckou činnosťou sa začal zaoberať roku 1985 a svoje práce po prvýkrát vystavoval roku 1996 na kolektívnej výstave obrazov mladých maliarov v Padine.

Hlavné motívy na Martinových obrazoch sú inšpirované Banátom, dedinským životom, slovenskou kultúrou a obyčajmi. Častým motívom na jeho obrazoch je záhadný strom so suchými a rozvetvenými konármi, ako aj symboly plodnosti roviny – kukurica, tekvica… Okrem toho, Martin rád znázorňuje známe osobnosti zo sveta umenia (Frida Kahlo, Mick Jagger) a inšpiruje ho aj starogrécka a starokresťanská mytológia.

Martin Pap sa stal pravidelným členom Galérie insitného umenia v Kovačici roku 2013. Zúčastnil sa na mnohých kolektívnych výstavách a v práci početných výtvarných táborov v krajine a zahraničí. Samostatne vystavoval asi 30-krát. Je autorom dvoch grafických máp: Zrno života a Tekvice.

Zomrel 5. októbra 2021.

Umelecká tvorba Martina Papa vo fonde Galérii insitného umenia:

  1. Nové topánky, 33×40, 2016. rok, olejomaľba na plátne,  Inv. č. 644
  2. Kvety, 30×50, 2013. rok, olejomaľba na plátne, Inv č. 645
  3. Kavalier, 30×50, 2014. rok, olejomaľba na plátne, Inv č. 646
  4. Kohút, 40×50, 2015. rok, olejomaľba na plátne, Inv. č. 647
  5. Zima, 40×55, 2017. rok, olejomaľba na plátne, Inv. č.  668