Martin Pap
(Padina, 1960 - 2021)

Martin Pap je rođen u Padini 1960. godine. Umetničkim radom je počeo da se bavi 1985., a svoje radove je prvi put izlagao u Padini 1996. godine, na kolektivnoj izložbi mladih slikara.

Glavni motivi na Martinovim slikama inspirisani su Banatom, seoskim životom, slovačkom kulturom i običajima. Na njegovim slikama, čest motiv je i tajanstveno drvo sa suvim i bogato razgranatim granama, kao i simboli plodnosti ravnice – kukuruz, tikva, bundeve. Martin rado prikazuje, na sebi svojstven način, poznate ličnosti iz sveta umetnosti – Fridu Kalo, Mika Džegera, a inspiriše ga i starogrčka i starohrišćanska mitologija.

Martin Pap je postao aktivan član Galerije naivne umetnosti u Kovačici 2013. godine. Uzeo je učešće na brojnim kolektivnim izložbama i likovnim kolonijama kod nas i u inostranstvu. Samostalno je izlagao svoje radove blizu 30 puta. Autor je dve grafičke mape: „Zrno života“ i „Tikve“.

Preminuo je 5. oktobra 2021.

Likovna dela Martina Papa u fondu Galerije naivne umetnosti:

  1. Novi opanci, 33×40, 2016, 644
  2. Cveće, 30×50, 2013, 645
  3. Džentlmen, 30×50, 2014, 646
  4. Petao, 40×50, 2015, 647
  5. Zima, 40×55, 2017, 668