Zuzana Chalupová
(Kovačica, 1925 - 2001)

Narodila sa 5. februára roku 1925. v Kovačici, v remeselníckej rodiny Adama a Ane Koreňovej. Ukončila päť ročníkov základnej školy, a už vtedy sa objavil jej umelecký talent.

Roku 1942 sa vydala za Adama Chalupu. Žili s poľnohospodárstva, vinohrádníctva a včelárstva.
Svoj prvý obraz Zuzana namaľovala na stene svojho domu roku 1948. farbámy ktoré rozpustila v mlieku, a svoju prvú olejomaľbu „Mlátenie konope“ namoľovala v roku 1964.

Pädesiatých rokoch, ako členka združenia žien obce Kovačica, zaoberala sa výšivkou, bola na hlase ako najšikovnejšia, lebo k tradičným motívom, dávala svoju originálnu nôtu. Keď predala gobelín za 5000 starých dinárov, ihneď si kúpila olejové farby, aby maľovala ako ozajstný, svetoznámy umelci.

V júli mesiaci v roku 1964, slovenský týždenník „Hlas ľudu“, napísal o Chalupovej článok o novej nádeji kovačickej insitnej tvorby.

Zuzanin úspech bol meteorický. Začala spolupracovať z Galériou samoukých umelcov v Svetozareve (dnešná Jagodina), a prvý krát svoje práce vystavila v Kovačici, počas manifestácii „Kovačický október“. Prvú samostatnú výstavu obrazov mala v roku 1968. v Dubrovniku, z ktorej nadšený turisti kúpili všetky jej diela.

Zuzana Chalupová nemala svoje vlastné deti, práve skrze toho vytvorila svet v ktotom deti dominujú. Dokonca, aj dospelý mali detské tváre. Často hovoria, že je Zuzana maliarkou detskej dušy. Okrem detí, bežné motívy sú zima, kostol a biblické témy.

Mnohopočetné maľby vznikli s humanitných potrieb, ako je monumentálna kompozícia venovaná Červenému krížu v Ženéve. V popredí sa nachádzaju deti a členovia červeného kríža oblečený v slovenskom kroji..

Jedno symbolické umelecké dielo bolo vytvorené v roku 1978, a venované je Ústavu pre ochranu pamiatok kultúry.

Zuzana Chalupová, bola členkou Unicef-a, ktorý jej obraz „Zima“ vytlačil vo forme novoročných pohľadníc v dvoch miliónoch egzemplárov.

Zuzanine obrazy, s výraznými farbami, vyžarujú pokojom o optimizmom.

Behom týchto rokoch, vytlačené sú početné publikácie a dokumenty o živote a diele Zuzany Chalupovej

Umelecká tvorba Zuzany Chalupovej vo fonde Galérii insitného umenia:

 1. Oddych v parku, 68×100, 1965, 4/571
 2. Štedrý večer, 49×68, 1969, 5/572
 3. Prechádzka, 49×68, 1969, 6/573
 4. Pranie bielizne, 50×70, 1967, 7/574
 5. Koniec žatvy, 44×64, 1975, 13/580
 6. Dom kultúry, 66×120, 1971, 20/587
 7. Svadba, 50×65, 1973, 68/635
 8. Kúpanie dieťaťa, 50×69, 1964, 71/638
 9. Cigánsky tábor, 60×100, 1974, 116/683
 10. Hra na snehu, 50×70, 1977, 138
 11. V škole, 40×56, 1980, 139
 12. Pečenie chleba, 40×56, 1980, 140
 13. Radosť na tráve, 70×50, 1981, 141
 14. Obed, 44×64, 1978, 142
 15. Jar, 59×100, 1978, 143
 16. Žatva, 74×54, 1983, 164
 17. Priadky, 70×50, 1982, 165
 18. Mladomanželia, 29×39, 1985, 166
 19. Ženci, 40×55, 1984, 167
 20. Ženské práce na dedine, 70×100, 1964, 168
 21. Hra detí, 56×40, 1986, 199
 22. Deti sveta, 70×50, 1986, 240
 23. Domáca úloha, 40×56, 1989, 261
 24. Sedliacky dvor, 65×45, 1990, 290
 25. Svätci, 56×40, 1988, 275
 26. Nedelná škola, 70×50, 1992, 309
 27. V izbe, 56×40, 1995, 341
 28. Zimný večer, 100×70, 1995, 347
 29. Zmrzlinár, 56×40, 1996, 369
 30. Rodina Chalupová, 40×55, 1998, 401
 31. Detská hra, 40×65, 2000, 435