Vladimír Boboš
(Kovačica, 1906 - 1978)

Narodil sa v Kovačici. Ukončil strednú školu v Maďarsku, a obchodnú akadémiu v Československu. Bol zamestnaný na pracovnom mieste úradníka v banky. Maľovať začal v roku 1918. Jednu časť svojho života strávil v Šíde, kde sa zoznámil so srbským maliarom Savom Šumanovičom, ktorý sa snažil ho predsvedčiť aby prestál kopirovať fotografie, nuž sa mu to nepodarilo.

Od roku 1952 do roku 1967, občas vystavoval v Kovačici. Samostatne svoju tvorbu predstavil roku 1960 v Ozrene. Zúčastnil sa na kolektívnych výstavách v Bratislave, Brne, Martine a v Novom Sade.

Umelecká tvorba Vladimíra Boboša vo fonde Galérii insitného umenia:

  1. Slovenská nevesta, 58×45, 1965, 37/604
  2. Vyšívačka, 60×80, 1968, 196