Štefan Varga
(Kovačica, 1959)

Štefan Varga sa narodil 19. júna 1959 v Kovačici, kde vychodil základnú školu. Gymnázium absolvoval v meste Mostar roku 1978 a vtedy pocítil žiadosť vlastné kresby a obrazy prezentovať verejnosti.

Jednou z prvých jeho olejomalieb bol obraz Kopáč, ktorý vznikol roku 1977. Bolo to autorovo obdobie experimentovania a zaúčania sa do techniky maľovania olejovými farbami na plátno, ako aj do iných maliarskych techník.

Témy na jeho obrazoch sa vzťahujú na zašlé časy, ktoré je podľa maliarových slov potrebné zvečniť. Najčastejšie sú to témy z každodenného života, bohato koloristicky vyplnené, kompozične precízne a s dobrým pocitom priestoru.

V posledných rokoch Štefan Varga maľuje cyklus pod názvom Krajina snov, ktorý mu umožňuje na obrazoch znázorniť všetko, čo sa nachádza v jeho fantázii a inšpiráciu čerpá predovšetkým z banátskej roviny.

Štefan Varga sa stal členom Galérie insitného umenia v Kovačici roku 1999, odvtedy aktívne vystavuje a zúčastňuje sa na podujatiach v organizácii tejto ustanovizne. Samostatne vystavoval 16-krát, zúčastnil sa na mnohých kolektívnych výstavách a v práci výtvarných táborov v krajine a zahraničí.

Umelecká tvorba Štefana Vargu vo fonde Galérii insitného umenia:

  1. Šťastní mládenci, 40×60, 2005. rok., olejomaľba na plátne, Inv. č. 527
  2. Pomoc, 40×60, 2006. rok., olejomaľba na plátne, Inv. č. 543
  3. Na snehu, 40×60, 2007. rok., olejomaľba na plátne, Inv. č. 546
  4. Návrat domov, 2008. rok., olejomaľba na plátne, Inv. č. 562
  5. Tanec, 40×60, 2009. rok, olejomaľba na plátne, Inv. č. 572
  6. Tanec, 50×60, 2013. rok, olejomaľba na plátne, Inv. č.  620
  7. Lovci, 56×45, 2004. rok, olejomaľba na plátne, Inv. č. 460
  8. Rybári, 60×40, 2012. rok, olejomaľba na plátne, Inv. č. 648
  9. Lovec, 50×40, 2017. rok, olejomaľba na plátne, Inv. č. 665
  10. Loď, 50×60, 2019. rok, olejomaľba na plátne