Pavel Povolný Juhás
(Padina, 1946)

Pavel Povolný Juhás sa narodil roku 1946 v Padine. Ukončil osemročnú základnú školu. Z povolania je poľnohospodárom, a maliarstvom sa zaoberá od roku 1985. Pavel je umelcom s výrazným pocitom pre svet, ktorý je vôkol neho. Cíti problémy moderného sveta a rozoberá ich v rámci svojho umenia.

Najčastejšie motívy na Juhásových obrazoch súvisia s výrobou vína (hrozno, vinice, víno, vínové pivnice, konzumovanie vína) a tiež s ekologickými témami, vojnou… Po prvýkrát samostatne vystavoval roku 1986 v Padine. Pri tej príležitosti vystavil štyridsať grafík, ktoré pripravil ako ilustrácie pre svoju monografiu. Svoje obrazy vystavoval samostatne a kolektívne v krajine a zahraničí. Rád sa zúčastňuje v práci výtvarných táborov a v akciách humanitárneho rázu. Členom Galérie insitného umenia v Kovačici sa stal roku 2013.

Pavel má vynikajúci talent pre symbolické vyjadrovanie sa. Jeho obrazy sú veľmi jednoduché a zrozumiteľné všetkým.

Umelecká tvorba Pavla Povolného vo fonde Galérii insitného umenia:

  1. Pozvanie na obed, 40×80, 2014, 625
  2. Pivnica, 30×40, 2014, 626
  3. Ticho v pivnici, 40×30, 2016, 636
  4. Pravda je vo víne, 20×30, 2017, 662
  5. Hubenie škodcov, 30×40, 2015, 669
  6. Flirtovanie, 30×40, 2019