Pavel Hrk
(Kovačica, 1922 - 1996)

Ukončil štyri triedy základnej školy v Kovačici a tri triedy remeselníckej školy v Kačareve. Pracoval ako tesár. Maľovanie mu pomohlo prekonať ťažké vojnové obdobia. V roku 1953 ho Paluška, Sokol a Jonáš pozvali do umeleckej sekcie kultúrno-vzdelávacej spoločnosti „Pokrok“. Keďže nebol pripútaný k zemi, venoval menej pozornosti človeku a práci na poli. Najčastejšie maľoval prírodu.

Pavel Hrk svoje práce začal vystavovať v roku 1954, na manifestácii „Kovačický október“. Z času na čas sa zúčastňoval na kolektívnych výstavách doma i v zahraničí.

Umelecká tvorba Pavla Hrku vo fonde Galérii insitného umenia:

  1. Poľná cesta, 48×68, 1964, 81/648
  2. Lov divých kačíc, 48×68, 1964,109/676
  3. Portrét, 48×68, 1982, 180