Pavel Cicka
(Kovačica, 1961)

Pavel Cicka sa narodil roku 1961 v Kovačici, kde vychodil základnú školu, pokým strednú poľnohospodársku školu (odsek strojníctvo) zakončil v Pančeve.

Pavlov maliarsky talent sa prejavil ešte v základnej škole. Ako žiak sa zaoberal ilustrovaním žiackych časopisov. Po prvýkrát vystavil svoje práce roku 1978 a odvtedy začal vážnejšie sa zaoberať maliarstvom. Prvú samostatnú výstavu mal na vojenčine roku 1982 v Kruševci. Členom Galérie insitného umenia v Kovačici sa stal roku 1986. Svoje obrazy vystavoval samostatne, ale aj na kolektívnych výstavách v krajine a zahraničí. Zúčastnil sa v práci početných výtvarných táborov.

Vo svojej maliarskej tvorbe Cicka venúva pozornosť najmä krajinkám. V jeho rozprávkových, rovinatých krajinkách, zvyčajne znázornených s hlbokým obzorom, umiestnené sú ľudské figúry, malé, roztrúsené, idylické slamené domčeky a stromy. Okrem ich primárnej funkcie malebnosti, tieto vedľajšie objekty prispievajú k presvedčivému utváraniu ilúzie rovinatej perspektívy a hĺbky. Ľudské figúry sú znázornené pri nejakej práci, chytaní rýb alebo vo chvíľach oddychu a namaľované sú buď v popredí obrazu alebo sú zakomponované do širšieho priestoru krajinky.  

Umelecká tvorba Pavla Cicku vo fonde Galérii insitného umenia:

 1. Železničné priecestie, 60×40, 1986., olejomaľba na plátne, Inv. č. 207
 2. Sušenie pšenice/maku, 50×70, 1985., olejomaľba na plátne, Inv. č. 206
 3. Mlynári, 60×40, 1986., olejomaľba na plátne,  Inv. č. 247
 4. Kone, 70×50, 1989., olejomaľba na platne, Inv. č.277
 5. Pozorovanie, 50×40, 1990., olejomaľba na plátne, Inv. č. 287
 6. Lúka, 39×49, 1991., olejomaľba na plátne, Inv. č. 298
 7. Splašené kone, 40×50, 1992., olejomaľba na plátne, Inv. č. 306
 8. Prevoz sena, 50×40, 1992., olejomaľba na plátne,  Inv. č. 325
 9. Dva kone, 40×60, 1994., olejomaľba na plátne, Inv. č. 340
 10. Vedľa studne, 40×30, 1995., olejomaľba na plátne, .Inv. č. 342
 11. Hneď bude dážď, 32×29, 1996., olejomaľba na plátne, Inv. č. 364
 12. Čakanie, 40×50, 1997., olejomaľba na plátne, Inv. č.396
 13. Rybári, 50×70, 1998., olejomaľba na plátne, Inv. č. 398
 14. Únavná práca, 40×50, 1999., olejomaľba na plátne,  Inv. č. 414
 15. Zlodej, 50×40, 2000., olejomaľba na plátne, Inv. č. 433
 16. Kúpajúce, 50×40, 2003., olejomaľba na plátne, Inv. č. 477
 17. Rybári v zime, 50×40, 2003., ulje na platnu,  Inv. č. 478
 18. Hra na sladkej zemi, 50×40, 2004., olejomaľba na plátne,  Inv. č. 508
 19. Žatva, 50×40, 2005.,olejomaľba na plátne, Inv. č. 513
 20. Rybári, 50×40, 2006., olejomaľba, Inv. č.  529
 21. Strašiak, 50×40, 2007., olejomaľba, Inv. č. 550
 22. Zimná idyla, 50×40, 2008., olejomaľba, Inv. č. 558
 23. Rybári v zime, 40×50, 2009,olejomaľba, Inv. č. 583
 24. Zimná idyla, 50×40, 2011, olejomaľba, Inv. č. 600
 25. Salaš, 47×57, 2013, olejomaľba, Inv. č. 610
 26. Lovec, 32×40, 2014, olejomaľba, Inv. č. 623
 27. Vedľa studne, 40×50, olejomaľba 2014, Inv. č.624
 28. Moja rozsprávka, 100×80, olejomaľba, 2018, Inv. č. 654
 29. Husiar, 40×50, 2017, olejomaľba, Inv. č. 666