Michal Povolný
(Padina, 1935 - 2021)

Michal Povolný sa narodil 10. marca 1935 v Padine. Zakončil päť tried základnej školy. Zaoberá sa poľnohospodárstvom. Jeho kresliarsky talent sa prejavil ešte kým bol v základnej škole. Vážnejšie začal maľovať roku 1958. Spočiatku kopíroval obrazy iných autorov a od roku 1964 vytvára originálne práce. V Kovačici po prvýkrát vystavoval roku 1970 a na podujatí Kovačický október sa aktívne zúčastňuje od roku 1971.

Michal Povolný je jedným z priekopníkov tzv. „kovačickej školy“ v Padine. Povolný maľuje svoje rodisko teplými, žlto-hnedými farbami. Jeho rozpoznávacím znakom sú zrúcaniny starých veterných mlynov, vzbudzujúcich nostalgické spomienky na obdobie, keď Vojvodinčanom zabezpečovali chlieb. Dnes tie mlyny nemajú ani lopatky ani mlynský kameň. Pomerne časté sú aj zimné motívy, ktoré oplývajú pokojom.

Michal Povolný sa zúčastnil na mnohých kolektívnych výstavách v krajine a zahraničí (Tel Aviv, Rím, Düsseldorf, Jeruzalem, Amsterdam…).

Zomrel 8. decembra 2021 a pochovaný je na cintoríne v rodnej Padine.

Umelecká tvorba Michala Povolného vo fonde Galérii insitného umenia:

 1. Padinská studňa, 45×56, 1969, 44/677
 2. Nedeľné poobedie, 48×74, 1971, 45/612
 3. Zber jahôd, 50×62, 1975, 101/668
 4. Žatva, 47×77, 1967, 103/670
 5. Starý otec, 40×30, 1982, 174
 6. Človek a tekvica, 50×32, 1977, 175
 7. Veľký melón, 35×60, 1986, 208
 8. Kuchyňa, 50×40, 1987, 227
 9. Zimné ráno, 35×30, 1995, 363
 10. Prvý snech, 40×32, 1996, 382
 11. Jeseň, 30×40, 1998, 409
 12. Návrat domov, 30×40, 1999, 430
 13. Zima, 30×40, 2000, 444
 14. Dedinský dvor, 38×46, 2003, 490
 15. Veterný mlyn, 35×45, 2000, 497
 16. Odpočinok po žatve, 40×50, 2005, 523