Michal Bíreš
(Kovačica, 1912 - 1981)

Ukončil štyri ročníky základnej školy. Bol poľnohospodárom. O maľovanie sa začal zaujímať v tridsiatych rokoch svojho života, inšpirovaný dielami Martina Palušku a Jána Sokola. Maľoval dedinské krajinky, scény z každodenného života, portréty. Spolupracoval s Galériou samoukých výtvarných umelcov v Jagodine, v ktorej mal svoju prvú samostatnú výstavu v roku 1974. Samostatných výstav mal niekoľko a často vystavoval aj na kolektívnych výstavách doma a v zahraničí. Vystavoval aj na výstavách v rámci podujatia Kovačický október.

Umelecká tvorba Michala Bíreša vo fonde Galérii insitného umenia:

  1. Výroba metiel, 42×76, 1970, 74/641
  2. Oddych na ulici, 45×67, 1962, 75/642
  3. Obed v poli, 33×62, 1969, 104/671