Mihal Bireš
(Kovačica, 1912 - 1981)

Završio je četiri razreda osnovne škole. Bavio se zemljoradnjom. Zaintresovao se za slikarstvo u tridesetim godinama života, inspirisan radovima Martina Paluške i Jana Sokola. Slikao je seoske pejzaže, scene iz svakodnevnog života, portrete. Bio je član Galerije naivne umetnosti a sarađivao je sa Galerijom samoukih likovnih umetnika u Jagodini, u kojoj je imao prvu samostalnu izložbu 1974. Godine. Često je svoje radove izlagao kolektivno u zemlji i inostranstvu. Redovno je izlagao na izložbama u okviru manifestacije „Kovačički oktobar“.

Likovna dela Mihala Bireša u fondu Galerije naivne umetnosti:

  1. Pravljenje metli, 42×76, 1970, 74/641
  2. Odmor na ulici, 45×67, 1962, 75/642
  3. Ručak u polju, 33×62, 1969, 104/671