Mária Hlavatá
(Pančevo, 1975)

Mária Hlavatá  sa narodila 25. mája 1975 v Pančeve. Ukončila strednú ekonomickú školu. Mária sa vydala na cestu umenia ako 17-ročná a odvtedy aktívne maľuje už vyše 20 rokov.

V jej tvorbe prevláda technika olejomaľby, ale sa zaoberá aj suchým pastelom, grafikou, často aj úžitkovým umením. V priebehu svojej dlhoročnej činnosti dopracovala sa k autentickému umeleckému štýlu. Časté motívy na jej obrazoch sú krajinky, slnečnice a žitné polia, v poslednom období osobitnú pozornosť venúva hubám a pyšným kohútom ako symbolom nového života, narodenia…   

Mária sa stala členkou Galérie insitného umenia v Kovačici roku 2013 a aktívne sa zúčastňuje v prezentácii insitného umenia, ako na samostatných, tak aj na kolektívnych výstavách. V zahraničí samostatne prezentovala svoju tvorbu v Francúzsku, Taliansku, na Slovensku, v Česku a Rumunsku. Získala cenu v meste Varena v Taliansku (2011) za najepšieho zahraničného maliara, tiež cenu na Piatej medzinárodnej výstave v Lapove v tom istom roku. Je donátorkou v mnohých humanitárnych akciách pomoci chudobným deťom.

Umelecká tvorba Márii Hlavatej vo fonde Galérii insitného umenia:

  1. Slnečnice, 50×50, 2013. rok, olejomaľba na plátne, Inv. č. 637
  2. Jesenné plody 40×50, 2015. rok, olejomaľba na plátne, Inv č. 638
  3. Plody Vojvodiny, 50×40, 2017. rok, olejomaľba na plátne, Inv. č. 661
  4. Bohatstvo, 40×50, 2016. rok, olejomaľba na plátne, Inv.č. 672
  5. Zima v Banáte, 50×40, 2019. rok, olejomaľba na plátne