Katarína Kožíková
(Lovrin, 1926 - Kovačica, 2007)

Narodila sa v roku 1926 v Lovrine, Rumúnsko. Ukončila základnú školu. Žila v Československu, a od roku 1958 v Kovačici..

Maľovala od útleho detstva a v roku 1962 sa pripojila k skupine sedliakov maliarov. Od roku 1964 sa zúčastnila na takmer všetkých výstav „Kovačického októbra“. Spolupracovala i s Galériou v Jagodine a taktiež sa zúčastnila na mnohých kolektívnych výstav doma i v zahraničí: Florencia, Turín, Amsterdam, Hamburg, Frankfurt, Hannover…

V dielach Kataríne Kožikovoje dominuje národný folklór a tradícia. Jej umelecký prejav zdá sa byť „exótický“.

Umelecká tvorba Kataríny Kožíkovej vo fonde Galérii insitného umenia:

 1. Pred kostolom, 30×70, 1967, 11/578
 2. Kmotrovci, 70×50, 1969, 12/579
 3. Svadobná slávnosť, 50×70, 1976, 14/581
 4. Rybári na rieke, 35×50, 1974, 15/582
 5. Hra, 34×49, 1978, 147
 6. Orač, 35×52, 1992, 312
 7. Narodenie, 41×34, 1955, 351
 8. U krčmárke, 35×55, 383
 9. Pranie bielizne, 40×50, 1997, 389
 10. Na dvore, 40×50, 1999, 421
 11. Detská svadba, 35×50, 2002, 467
 12. Ako sa kedysi robil chlieb, 30×40, 2003, 483