Katarína Karlečíková
(Kovačica, 1937)

Katarína Karlečíková sa narodila v Kovačici, kde aj vychodila základnú školu. Strednú školu zakončila v Belehrade. Pracovala ako účtovníčka v rodisku. S ohľadom na to, že ešte ako dieťa rada maľovala, navštevovala hodiny maľby, ktoré usporadúval Martin Jonáš roku 1954. Vďaka tomu, že strednú školu absolvovala v Belehrade, mala príležitosť získať výtvarné skúsenosti v tzv. „šumatovackej škole“.

Katarína sa po prvýkrát zúčastnila na podujatí Kovačický október roku 1957. Nasledovala dvadsaťročná pauza, po ktorej začala vystavovať pravidelne. Prvú samostatnú výstavu mala roku 1969 v Kovačici. Členkou Galérie insitného umenia sa stala roku 1981. Dnes žije ako penzistka v Kovačici.

Karlečíková chcela študovať maliarstvo na vysokej škole výtvarných umení. Táto žiadosť sa jej síce nesplnila, ale láska k výtvarnému umeniu ju podnietila k tomu, aby sa stala insitnou maliarkou. Umelkyňa znázorňuje dedinský život v jeho tradičnej podobe, čiže taký, aký jej zostal v pamäti z detstva. Je to idylický svet vyčarený atraktívnymi farbami. Na rozdiel od iných autorov, Karlečíková  sa snaží eliminovať úzadie na obraze a redukuje ho v iba jednu farbu: modrú a najčastejšie červenú, pričom sa zvýrazňuje psychický význam farby, pokým figúry, ktoré sú postavené ako ornamenty na zemi, nadobúdajú plnší význam. Čierne figúry v pohybe a na červenom úzadí pôsobia výrazne exoticky a pôvabne.

Umelecká tvorba Kataríne Karlečíkovej vo fonde Galérii insitného umenia:

 1. Matka s dieťaťom, 70×48, 1975, 35/602
 2. Pri stole, 45×63, 1975, 95/662
 3. V izbe, 46×31, 1980, 146
 4. Pracovníčka v poli, 40×30, 1984, 171
 5. Kožušiar, 48×38, 1986, 200
 6. Zber úrody, 50×37, 1987, 230
 7. Kŕmenie bábätka, 30×30, 1991, 302
 8. Obed v poli, 30×30, 1991, 301
 9. Hra na snehu, 85×35, 1990, 295
 10. Odpočinok po žetve, 63×44, 1987, 272
 11. Slnečnice, 30×40, 1990, 294
 12. Kožušiar, 80×70, 1992, 313
 13. Žatva, 46×39, 1993, 319
 14. Svitania, 35×35, 1994, 333
 15. Žatva triptih, 34×34, 34×34, 85×34, 1995, 352
 16. Svadba, 60×50, 1996, 373
 17. Smäd, 35×35, 1997, 390
 18. Svitanie zory, 50×60, 1998, 404
 19. Spracovanie konope, 50×60, 1998, 422
 20. Jeseň, 53×63, 2000, 439
 21. Spracovanie konope, 50×70, 2001, 453
 22. Okopávanie kukurice, 40×50, 2002, 468
 23. Kosec, 50×40, 2003, 484
 24. Kone utekajú, 40×30, 2004, 509
 25. Dvor mojho detstva, 30×40, 2006, 533
 26. Rodina husí, 35×46, 2007, 548
 27. Zimné obdobie, 60×40, 2007, 563/08
 28. Jesenné plody, 51×61, 2009, 569
 29. Boj kohútov, 50×40, 2009, 582
 30. Február, 50×70, 2012, 622
 31. Žatva, 50×35, 2014, 627
 32. Kohút, 20×30, 2014, 653
 33. Skosená pšenica, 20×30, 2016, 657
 34. Koniec jesene, 50×50, 2019