Juraj Lavroš
(Padina, 1963)

Juraj Lavroš sa narodil 27. júna 1963 v Padine, kde vychodil základnú školu. Od samého detstva v sebe niesol vynikajúcu umeleckú zručnosť. Sledoval vlastné tvorivé podnety a začal vytvárať obrazy, ktoré ihneď nadišli na dobrú odozvu výtvarného obecenstva.

V krajinke Juraja Lavroša prevláda rozpravková rovina s holými stromami, divnými rastlinami, poniektorým domom a studňou, ktorá je symbolom obyvateľov Padiny. Avšak jeho obľúbeným motívom je nezbedný gunár, ktorý je podľa slov historikov umenia znakom čistoty jeho duše. Svoju bohatú fantáziu prenáša na obrazy najčastejšie technikou olejomaľby.

Juraj Lavroš sa stal členom Galérie insitného umenia v Kovačici roku 1994, keď po prvýkrát samostatne predstavil svoje diela v rodnej Padine. Zúčastnil sa na vyše sedemdesiat kolektívnych výstav v Srbsku a v zahraničí (Montreal, Mexico City, Mníchov, Berlín, Bonn, Slovenská Republika) a mal 6 samostatných výstav (Padina, Kovačica, Kopaonik, Cyprus, Bratislava).

Umelecká tvorba Juraja Lavroša vo fonde Galérii insitného umenia:

  1. Smäd, 40×40, 1995. rok, olejomaľba na plátne, Inv.č.361
  2. Kohút, 30×35, 1996. rok, olejomaľba na plátne, Inv.č. 380
  3. Preprava vody, 60×40, 1992. rok, olejomaľba na plátne, Inv.č. 428
  4. Kosci, 80×60, 2013. rok, olejomaľba na plátne, Inv.č. 632
  5. Snívanie, 30×40, 2017. rok, olejomaľba na plátne, Inv. č. 667