Jano Žolnaj
(Kovačica, 1953)

Jano Žolnaj sa narodil 1. novembra 1953 v Kovačici, v slovenskej robotníckej rodine. Životná cesta a povolanie ho viedli do rôznych miest v rodnej krajine. Dnes žije a pracuje v Kovačici. S farbami a štetcom sa kamaráti od roku 1974, pokým členom Galérie insitného umenia v Kovačici sa stal roku 2008.  

Počas dlhoročného maliarskeho prehodnocovania svojej tvorby dopracoval sa k autentickému štýlu. Osobné zážitky, spomienky a idey zo života sedliakov zo slovenskej dediny, okrem na plátnach znázorňuje aj na rôznych predmetoch z prírodného materiálu.

Vlastné práce vystavoval samostatne a kolektívne v krajine a zahraničí. S časťou jeho tvorby sa mohli zoznámiť milovníci insitného umenia v niekoľkých svetových metropolách (Miláno, Viedeň, Mníchov, Paríž, Bukurešť, Bratislava, Balaton, Tokio, Washington…) na kolektívnych výstavách a jeho obrazy a iné práce skrášľujú steny domov a bytov milovníkov umenia v celom svete. V našej krajine vystavoval v Kovačici, Belehrade, Smedereve, Báčskom Petrovci, Guči, Lapove, Kikinde… Rád sa zúčastňuje na rôznych kultúrno-umeleckých a humanitárnych podujatiach a vo výtvarných táboroch doma a v zahraničí.

Jano Žolnaj získal početné uznania za svoju umeleckú tvorbu. Niektoré z uznaní sú: 3. cena na Medzinárodnom salóne insitného umenia v Bukurešti 2005, pochvalný list múzea Metropoliten Tokio 2007, zlatá plaketa Banátskeho festivalu Plandište 2010, Balaton 2012…

Umelecká tvorba Jana Žolnaja vo fonde Galérii insitného umenia:

  1. Moja dedina, 40×60, 2009, 586
  2. Sklamanie, 40×60, 2011, 595
  3. Smädná duša a oči, 40×60, 2013, 614
  4. Vedľa studne, 50×70, 2014, 633
  5. Zimné obdobie 40×90, 2017, 691
  6. Kovačica, 38×54, 2001, 692
  7. Hra v poli, 50×40, 2012, 693
  8. Sretnutie s poľovníkmi, 50×40, 2017
  9. Zber hrozna, 50×40, 2019