Ján Strakúšek
(Kovačica, 1926 - 2014)

Narodil sa v Kovačici. Ukončil päť tried základnej školy. Až do druhej svetovej vojny bol slúhom bohatých roľníkov, a po okupácii pracoval v dedine. V roku 1944 sa pripojil k Národnej armáde, kde získal medailu za statočnosť.

Po vojne absolvoval šesťmesačný kurz pre murára v Kovačici a neskôr dva stupne strednej stavebníckej školy. Do konca života, pracoval vo rôznych stavebných spoločenstiev.

Svoj umelecký talent Strakúšek zočil počas vojenskej služby, kde maľoval na nástenne noviny. Silný dojem na Jána ponechala výstava obrazov ktorú jeho susedia organizovali v roku 1952, v Kovačici. Vtedy sa i rozhodol začať vážne maľovať.

Ján Strakúšek dlho hľadal svoj vlastný umelecký výraz, často sa snažil napodobňovať akademických maliarov, ale napriek tomu sa mu podarilo prekonať tento spôsob práce a vytvoriť svoj jedinečný maliarsky svet.

Časté motívy na obrazoch Jána Strakúšeka sú dedinské, portréty, zátišie, ale aj scény z druhej svetovej vojny.

Ján Strakúšek sa zúčastnil na mnohých skupinových výstav, napríklad v Londýne, Edinsbutghu, Viedni, Turine, Brne, Bratislave. Tiež sa zúčastnil na takmer všetkých výstav „Kovačického októbra“.

Umelecká tvorba Jána Strakúšeka vo fonde Galérii insitného umenia:

 1. Otvorené dvere, 51×71, 1970, 16/583
 2. Prelja, 52×80, 1963, 17/584
 3. Výsadba zemiakov, 53×80, 1960, 61/628
 4. Partizáni v akcii, 52×81, 1959, 72/639
 5. Napchávanie husí, 52×75, 1975, 73/640
 6. Prelo, 80×54, 1983, 169
 7. Pastiersky plat, 52×40, 1986, 209
 8. Hojdačka, 76×51, 1985, 220
 9. Mátenie obilia, 75×52, 1988, 242
 10. Hra o pinok, 64×44, 1989, 281
 11. Vzrušené stádo, 40×50
 12. Stretnutie, 51×39, 1989, 282
 13. U zasedi, 51×39, 1994, 334
 14. Kvety, 31×22, 1995, 353
 15. Mŕtva príroda, 70×45, 1996, 374
 16. Extrakcia konope, 35×40, 2003, 485
 17. Otec, zaplať mi, 50×40, 2004, 496
 18. Mŕtva príroda, 2007, 553