Jan Sokol
(Kovačica, 1909 - 1982)

Ukončil päť tried základnej školy v Kovačici. Bol poľnohospodárom. S manželkou Annou mal dcéry Katarínu a Alžbetu a ujal sa aj manželkinej dcéry z prvého manželstva – Anny. O maľovanie sa začal zaujímať, keď mal dvanásť rokov. V prvej fáze, od roku 1937, robil reprodukcie malieb z pohľadníc technikou akvarelu a pastelu. Od roku 1939 maľoval olejomaľby. Zúčastnil sa početných kolektívnych výstav doma a v zahraničí. Mal jednu samostatnú výstavu v Kovačici. Od roku 1952 až 1982, pravidelne vystavoval v rámci podujatia Kovačický október.

Umelecká tvorba Jána Sokola vo fonde Galérii insitného umenia:

 1. Obecný dom, 49×69, 1965,  37/604
 2. Extrakcia zemiakov, 49×68, 1965,  38/605
 3. Pranie bielizne, 34×60, 1970, 39/606
 4. Okopávanie kukurice, 45×70, 1974, 41/608
 5. Žatva, 35×60, 1976, 42/609
 6. Berba kukuruza, 45×60, 1974, 43/610
 7. Zber kukurice, 39×66, 1960, 106/673
 8. Spracovanie konope, 35×58, 1977, 107/674
 9. V kostole, 50×35, 1981, 130
 10. Pastieri v noci, 40×70, 1979, 131
 11. Chystanie mladej nevesty, 45×70, 1971, 40/607
 12. Kruh života, 60×40, 1977, 159