Ján Kňazovic
(Kovačica, 1925 - 1986)

Ján Kňazovic patrí k najvýznamnejším predstaviteľom kovačického insitného maliarstva. Bol najoriginálnejším a najsmelším maliarom kovačickej insity, ktorý nebránil svojej bohatej imaginácii prejaviť sa v úplnosti a nadrásť prirodzenú snahu insitného umelca čím vernejšie napodobovať skutočnosť. Ján Kňazovic pri maľovaní tak preštylizoval s umeleckým zámerom napodobované motívy, že vytvoril svoj úplne autentický jedinečný výtvarný svet. Tiež sa ani farby neostýchal používať na základe ich vnútorných, citových hodnôt a nie na základe mimetických zásad, takže napríklad namaľované zvieratá, lístie na stromoch, alebo aj samotné stromy mohli byť modré, alebo ružové. Ján Kňazovic bol maliarom noci, hoci maľoval aj výjavy znázorňujúce život počas dňa. Pod rúškom jeho „ultramarínových nocí“ prebiehal veselý dedinský život jeho čudesného výtvarného sveta.

Obrazy Jána Kňazovica pôsobia úplne plošne. Na dvojrozmernom tmavom priestore obrazu Ján Kňazovic lineárne usporadúval dedinské domce, stromy, kvety, zvieratá a ľudí a prejavoval sklony ku kompozičnej multi plikácii rovnakých alebo podobných motívov. Jeho silne prejavený zmysel pre symetriu na kompozičnej rovine obrazu zabezpečoval im jedinečnú usporiadanosť a akýsi oneirický nádych.

Umelecká tvorba Jána Kňazovica vo fonde Galérii insitného umenia:

 1. Maliari pri práci, 50×69, 1963, 25/593
 2. Sen sliepky, 45×66, 1965, 27/594
 3. Tanec v poli, 39×60, 1972, 28/595
 4. Sánkovačka, 50×70, 1972, 29/596
 5. Kvety, 70×50, 1973, 30/597
 6. Chytanie motýľa, 35×54, 1960, 76/643
 7. Bociany na streche, 49×69, 1963, 77/644
 8. Slnečnica a deti, 38×58, 1972, 78/645
 9. Tanec o polnoci, 48×66, 1970, 79/646
 10. Folklórny tanec, 58×100, 1970, 114/68
 11. Poľovníci pri ohni, 30×50, 1977, 126
 12. Poľovník, 30×50, 1978, 127
 13. Kohút, 40×60, 1977, 128
 14. Prekvapenie, 30×50, 1979, 129
 15. Tanec pri kontrabase, 60×40, 1982, 157
 16. Odvážny lovec, 60×40, 1983, 158
 17. Bláznivý cap, 60×40, 1982, 255
 18. Skvelí priatelia, 50×82, 1959, 448