Ján Bačúr
(Padina, 1937 - 2022)

Ján Bačúr sa narodil 22. októbra 1937 v Padine. Základnú školu vychodil v rodisku, malú matúru zložil v Kovačici a strednú administratívnu školu ukončil v Belehrade. Až do dôchodku pracoval ako matrikár v Miestnej kancelárii v Padine.

Maliarstvom sa začal zaoberať roku 1950 a vtedy svoje práce po prvýkrát prezentoval verejnosti. Intenzívnejšie začal maľovať roku 1979 a prvú samostatnú výstavu mal v Kovačici roku 1985, keď sa stal aj stálym členom Galérie insitného umenia v Kovačici. Mal vyše 80 samostatných výstav a zúčastnil sa na mnohých spoločných výstavách v Srbsku a v zahraničí. Maliarsky talent zdedil od vlastnej matky a postupne ho zdokonaľoval. Hlavný motív na jeho obrazoch sám autor pomenoval Rodisko a z neho čerpá inšpiráciu pre všetky svoje obrazy. Dopracoval sa k originálnemu maliarskemu rukopisu. Jána Bačúra zaujíma všetko, čo sa dialo v dávnej minulosti, keď sa žilo a pracovalo bez mechanizácie.

Svoju 50-ročnú maliarsku cestu Ján Bačúr roku 2004 označil viacjazyčnou monografiou s 22 autorskými textami a množstvom fotografií a reprodukcií obrazov.

Zomrel v rodnej Padine 12. októbra 2022.

Umelecká tvorba Jána Bačúra vo fonde Galérii insitného umenia:

 1. Zber jahôd, 49×39, 1982, 183
 2. Bubeník, 45×65, 1986, 202
 3. Preprava dievockej príprave, 90×85, 1988, 221
 4. Studňa, 40×60, 1987, 248
 5. Pracovník v poli, 80×60, 1991, 300
 6. Vďačnosť, 60×60, 1992, 311
 7. Sen, 60×60, 1993, 318
 8. Návšteva Kovačice, 100×50, 1995, 350
 9. Na voze, 60×45, 1996, 372
 10. V druhom dvore, 50×40, 1997, 388
 11. Zima v Padine, 40×50, 1998, 403
 12. Raňajky, 40×50, 1999, 420
 13. Zber kukurice, 45×60, 2000, 438
 14. Vedľa suchého stromu, 50×40, 2001, 452
 15. Výmena, 40×50, 2002, 466
 16. V zasneženom údolí, 40×50, 2003, 482
 17. Stretnutie na ulici, 40×50, 2004, 498
 18. Príprava sudov, 40×50, 2005, 516
 19. Na ceste s tekvicami, 40×50, 2006, 532
 20. V údolí na snehu, 30×40, 2007, 547
 21. Preprava tekvíc, 40×50, 2008, 560
 22. Návrat do údolí, 50×70, 2009, 589
 23. Obchádska poľa, 40×50, 2010, 590
 24. Zaklávačka, 50×70, 2010, 596
 25. Večer na snehu, 40×50, 2010, 599
 26. Tanec s metlou, 2013, 618
 27. V Padine, 50×70, 2016, 650
 28. Sedliacky dvor, 40×60, 2014, 673
 29. Manželia vedľa peci, 50×40, 2018, 655