Eva Husáriková
(Kovačica, 1942)

Eva Husáriková sa narodila 2. decembra 1942 v Kovačici, kde vychodila základnú školu. Z povolania je domácou, ale v posledných rokoch sa profesionálne zaoberá maliarstvom. Pod vplyvom staršej sestry Alžbety Čížikovej, včas prejavila záujem o maliarstvo. Olejovými farbami začala maľovať roku 1969 a vtedy po prvýkrát vystavovala v rámci podujatia Kovačický október. V tom istom roku sa stala členkou Galérie insitného umenia v Kovačici.

Pre svoje obrazy Husáriková čerpá spravidla veselé námety z každodenného života: najčastejšie maľuje svadbu, rodinné slávnosti, krstiny a detské hry, ale aj chov husí, poľné práce… Časté sú bohaté interiéri s množstvom vyšívaných vankúšov, pestrými posteľami a stenami. Tiež maľuje zátišia, najmä kvety. Vlastnú rozpoznateľnosť buduje na zvýrazňovaní jednotlivých detailov, najmä silnou červenou, ružovou alebo modrou farbou.  

S ohľadom na to, že Husáriková osobitnú pozornosť venúva detailom, jej obrazy majú tiež etnografickú hodnotu.

Husáriková mala doteraz vyše 30 samostatných výstav v krajine a zahraničí, zúčastnila sa na vyše 300 kolektívnych výstav. Získala viacero uznaní za svoju tvorbu. Jedným z nich je čestné uznanie za životné dielo, ktoré udeľuje knieža Juraj Radziwill-Anoškin, vedúci Aristokratického združenia Slovenska.

Umelecká tvorba Evy Husárikovej vo fonde Galérii insitného umenia:

 1. Mládežníci, 40×60, 1975, 8/575
 2. Štedrý večer, 40×59, 1970, 10/577
 3. Stráženie vinice, 58×68, 1969, 105/672
 4. Odchod do kostola, 68×44, 1986, 210
 5. Návšteva jarmoka v zime, 45×30, 1988, 234
 6. Na stanici, 63×44, 1987, 245
 7. Zima, 40×60, 1991, 304
 8. Kolovrat, 69×44, 1987, 273
 9. Dedinská izba, 60×40, 1990, 296
 10. Bielenie bielizne, 40×60, 1992, 314
 11. Na moste, 40×60, 1975, 9/576
 12. Štedrý večer  II, 40×60, 1993, 320
 13. Vo vinici, 60×40, 1994, 335
 14. Slnečnice, 60×40, 1995, 354
 15. Štedrý večer  III, 40×60, 1996, 375
 16. Dievčenský pohreb, 70×50, 1996, 391
 17. Slnko nad Kovačicou, 35×60, 1998, 405
 18. U kováča, 45×60, 1999, 423
 19. Červený mak, 45×60, 2000, 440
 20. Kovačičká svadba, 50×60, 2001, 454
 21. Vianočný speváci, 50×70, 2002, 469
 22. Biela sobota, 50×60, 2003, 486
 23. Hra pred domom, 50×75, 2004, 507
 24. Kovačická „Rosička“, 40×70, 2005, 518
 25. Zber jabĺk, 50×60, 2006, 534
 26. Tajný krst, 50×60, 2007, 549
 27. Smädné zvieratá, 50×60, 2008, 555
 28. Vianočný stromček, 60×50, 2009, 571
 29. Sankovačka, 50×60, 2009, 581
 30. Iba som ja osamelá, 60×40, 2011, 539
 31. Hra s húsenci, 40×60, 2011, 603
 32. Splašený kôň, 60×50, 2013, 619
 33. Žatva, 60×50, 2013, 628
 34. V lúke, 50×60, 2016, 652
 35. Bielenie bielizne, 50×60, 2018