Desa Petrov Morar
(Sefkerin, 1946)

Desa Petrov Morar sa narodila roku 1946 v Sefkeríne. Desa začala aktívne maľovať roku 1964 a v tom istom roku mala aj prvú samostatnú výstavu v Sefkeríne. Používa hlavne techniku olejomaľby, ale tiež sa zaoberá akvarelom, kresbou a sochami. Okrem umeleckého výtvarného výjadrovania sa, Desa rada píše poéziu.

Najčastejšie motívy na jej obrazoch sú ľudové a pravoslávne obyčaje. Inšpiráciu čerpá z rozprávania starých spoluobčanov a spomienok z vlastného detstva. Práve rodisko má veľký význam pri definovaní jej výtvarného výrazu.

Členkou Galérie insitného umenia Desa Petrov Morar sa stala roku 1993 a odvtedy sa aktívne zúčastňuje na všetkých výstavách v organizácii tejto ustanovizne. Svoje práce vystavovala 60-krát a zúčastnila sa na vyše 300 kolektívnych výstav v krajine a zahraničí.

„…je mi cťou, že som zaradená do prvej Encyklopédie insitného umenia (1971), ako aj do všetkých iných významnejších publikácií o tomto umení…“ – hovorí Desa.

Umelecká tvorba Desy Petrov Morar vo fonde Galérii insitného umenia:

 1. Výroba tehál, 50×70, 1985, 246
 2. Pred kostolom, 45×55, 1991, 308
 3. Veľký piatok, 60×50, 1994, 331
 4. Návrat s trhu, 45×55, 1994, 345
 5. Zber motýľov, 50×40, 1996, 367
 6. Kostol Nanebovzatia Panny Márie, 50×40, 1998, 400
 7. Zimné obdobie, 45×50, 1999, 416
 8. Pred kostolom, 40×50, 2002, 463
 9. Modlitba, 40×30, 2003, 479
 10. Idvorské obilné polia, 30×40, 2004, 500
 11. Zber kukurice, 30×40, 2006, 539
 12. Zimné radosti, 30×40, 2008, 561
 13. Leto, 60×50, 2011, 594
 14. Husi, 40×30, 2013, 615
 15. Zimné obdobie, 40×30, 2009, 612
 16. Zimmné obdobie, 50×40, 2014, 630
 17. Svadba, 50×70, 2017, 663
 18. Pred Pupinovým domom, 40×50, 2012, 688
 19. Zimné obdobie, 50×40, 2012, 689
 20. Sledovanie kmotra, 50×70, 2016