Ana Lenhartová
(Kovačica, 1952)

Ana Lenhartová sa narodila 14. mája 1952 v Kovačici, v poľnohospodárskej rodine. Základnú školu vychodila v rodisku. Umeleckou tvorbou sa začala zaoberať roku 1968. Je jedinou členkou Galérie insitného umenia v Kovačici, ktorá sa zaoberá vytváraním intarzií (obrazov z dyhy) s insitnými motívmi. Tiež omaľúva keramiku.

Najčastejšie motívy na intarziách Any Lenhartovej sú poľné práce, studne, kvety, krajinky, cirkevné a folklórne obyčaje Slovákov, obyvateľov Kovačice.

Svoje práce Lenhartová po prvýkrát prezentovala verejnosti na kolektívnej výstave roku 1968 a členkou Galérie insitného umenia sa stala roku 2008. Mala niekoľko samostatných výstav (Pećinci, Beograd, Dubrovnik, Torak) a jej obrazy boli na početných kolektívnych výstavách v krajine a zahraničí. Roku 2015 dostála špeciálnu odmenu pre techniku na Medzinárodnej výstave umeleckých diel v Lapove. 

Umelecká tvorba Any Lenhartovej vo fonde Galérii insitného umenia:

  1. Chystanie ženícha, 40×60, 1969. rok., intarzia, Inv. č. 66/633
  2. Výzdoba ženícha, 59×45, 1972. rok. , intarzia, Inv. č. 85/652
  3. Dedinská studňa, 37×60, 1972. rok., intarzia, Inv. č. 86/653
  4. Kŕmenie koňa, 51×71, 1970. rok., intarzia, Inv. č. 87/654
  5. Oddych vedľa studne, 50×35, 2010. rok, intarzia, Inv.č. 579
  6. Namáčanie konope, 50×30, 2013. rok, intarzia, Inv.č. 580
  7. Pastier, 50×37, 2012. rok, intarzia, Inv. č. 597
  8. Kvety, 50×30, 2013. rok, intarzia, Inv. č. 608
  9. Pastier, 50×30, 2014 rok, intarzia, Inv. č. 631
  10. Rozhovor pri studni, 50×30, 2016. rok, intarzia, Inv.č. 651