Ana Kňazovicová
(Kovačica, 1950)

Ana Kňazovicová sa narodila roku 1950 v Kovačici. Základnú a strednú školu vychodila v rodisku. Diplomovala na Fakulte politických vied v Belehrade. Od roku 1976 pôsobila ako spoločensko-politický pracovník v Kovačici, desať rokov bola riaditeľkou a hlavnou a zodpovednou redaktorkou Rádia Kovačica, roku 1993 pracovala v Rádiu Đakovica.

Maľovať začala vo včasnej mladosti pod vplyvom svojho otca, zakladateľa insitného umenia v Kovačici, Jána Knjazovica. Prvýkrát sa zúčastnila v práci výtvarného táboru práve so svojím otcom roku 1967. Členkou Galérie insitného umenia v Kovačici sa stala roku 2000.

Anna Knjazovicová pokračuje v rodinnej tradícii. Jej obľúbenými maliarskými motívmi sú zvieratá, najmä kone, časté motívy sú tiež mesiac, kukuričné šúľky, noc, zima… Knjazovicová používa malý počet farieb – najviac štyri, ale jej diela nie sú obyčajnými kópiami otcových obrazov. Individuálna črta sa vzťahuje na kompozičný plan, ktorý je voľnejší vzhľadom na obrazy jej otca. 

Počas jej dlhoročnej maliarskej tvorby Knjazovicová samostatne vystavovala vyše 50-krát a zúčastnila sa na mnohých kolektívnych výstavách, v práci výtvarných táborov a humanitárnych akcií v krajine a zahraničí.

Umelecká tvorba Any Kňazovicovej vo fonde Galérii insitného umenia:

 1. Trh, 40×57, 2000. rok., olejomaľba na plátne, Inv. č. 447
 2. Hravé kone, 30×40, 2002. rok., olejomaľba na plátne, Inv. č. 476
 3. Hra, 40×60, 2003. rok., olejomaľba na plátne, Inv. č. 493
 4. Žatva, 50×75, 2003. rok, olejomaľba na plátne, Inv. č. 505
 5. Tanec v mesačnom svite, 60×40, 2002. rok, olejomaľba na plátne, Inv. č. 568
 6. Zachráňte manželku nech ju neukradnú, 60×20, 2012. rok, olejomaľba na plátne, Inv. č. 598
 7. Priatelia, 50×40, 2016. rok, olejomaľba na plátne, Inv. č. 649
 8. Prídi k starej mame, 30×45, 2015. rok, olejomaľba na plátne, Inv. č. 676
 9. Proveriti naziv, 30×45, 677
 10. Veľký piatok, 40×40, 2016. rok, olejomaľba na plátne, Inv.č. 678
 11. Pohľad na mesiac, 30×40, 2019. rok, olejomaľba na plátne