Ondrej Venjarski
(Kovačica, 1930 - 2019)

Rođen je u Kovačici. Završio je šest razreda osnovne škole i trogodišnji kurs za poljoprivrednike. Bavio se zemljoradnjom. Počeo je da slika u vojsci. Uljanim bojama je slikao od 1959. godine, jer ranije nije imao mogućnosti da ih nabavi. Tada je i stupio u kovačičku likovnu sekciju.

Omiljene teme su mu žetveni radovi i beli, dobroćudni bikovi.
Od 1962. godine sarađivao je sa Galerijom samoukih likovnih umetnika u Jagodini. Učestvovao je na brojnim kolektivnim izložbama u svim krajevima zemlje i sveta. Prvi put je izlagao 1960. godine na manifestaciji „Kovačički oktobar“.

Likovna dela Ondreja Venjarskog u fondu Galerije naivne umetnosti:

 1. Tkalja za razbojem, 32×60, 1965, 46/613
 2.  Kovačici, 46×60, 1965, 47/614
 3. Dobošar, 50×80, 1967, 48/615
 4. Sejanje volovima, 28×52, 1972, 49/616
 5. Odlazak svinjara, 32×60, 1972, 50/617
 6. Prevoženje bolesnice, 31×62, 1974, 51/618
 7. Mladenci na kolima, 65x‚110, 1976, 52/619
 8. Graditelji kuće, 38×65, 1965, 96/663
 9. Selo pod snegom, 46×56, 1965, 115/682
 10. Skupljanje kukuruza, 35×55, 1979,137
 11. Žedni konji, 35×55, 1981, 162
 12. Uplašeni volovi, 40×30, 1983, 163
 13. Nesreća, 40×25, 1986, 197