Marina Petrik
(Bileć, 1981)

Marina Petrik je rođena, 4. decembra 1981. godine u Bileći (Bosna i Hercegovina). Osnovnu školu je pohađala u Beogradu i Kovačici, a srednju stručnu je završila u Pančevu.

Slikarstvo je Marinu opčinilo još u detinjstvu, a svoje unutrašnje impresije u početku je prenosila na papir a kasnije uljanim bojama na platno. Prevashodni motivi njenih slika vezani su za život jednostavnog čoveka, pre svega poljoprivrednika, koji se suočava sa svakodnevnim obavezama na njivi, u zadnjem dvorištu, u trenucima predaha i odmora… Česti motivi su i deca, i crkveni običaji Slovaka.

Petrikova je postala članica Galerije naivne umetnosti u Kovačici 2013. godine.

Likovna dela Marine Petrik u fondu Galerije naivne umetnosti:

  1. Galerija naivne umetnosti, 100×84, 2014, 639
  2. Utovar kukuruza, 50×30, 2015, 640
  3. Moja draga Kovačica, 30×40, 2017, 659
  4. Baka kraj peći, 50×40, 2019