Jan Glozik
(Kovačica, 1957)

Jan Glozik je rođen u Kovačici 1957. godine. Slika od 1975. godine. Prvi put je samostalno izlagao 1983. godine u Kovačici, a prvu samostalnu izložbu u inostranstvu je imao 1992. godine u Bratislavi.

Još kao dečak, Glozik je „upijao” tradicionalne vrednosti slovačkog folkora, koji karakteriše bogat kolorit. Svoj likovni izraz nije tražio dugo. Na početku stvaralaštva slike su mu tamnog kolorita, tematski raznovrsne i bez dominantnog motiva. Ljudske figure je spontano predimenzionirao. Za razliku od većine slikara, koji su naglašavali kolorit slovačke narodne nošnje, Glozik nije isticao njene dekorativne elemente. Odeća njegovih ljudi je jednostavna, seljačka. Njihova lica su melanholična, težačka. Njegovi ljudi su tu negde u selu, pored kuća od naboja, trošne tarabe ili na njivi. Kasnija dela obiluju detaljima. Naročito česti motivi su bundeve, krčazi za vino, seoski muzičari.

Glozikove slike nude zanimljivu kombinaciju melanholije, tuge, pesimizma, ali i nade. One su izraz večite brige seoskog čoveka, koji je vezan za zemlju, koji ulaže tažak rad neizvesnog ishoda, ali koji zna i da da oduška svome raspoloženju.

Likovna dela Jana Glozika u fondu Galerije naivne umetnosti:

 1. Dovoz žita, 37×47, 1989. god, ulje na platnu, Reg. br. 263
 2. Šetnja po polju, 60×40, 1990. god., ulje na platnu, Reg. br. 289
 3. Na kraju sela, 50×40, 1991. god., ulje na platnu, Reg. br. 299
 4. Odmor, 50×40, 1997. god., ulje na platnu, Reg. br. 95
 5. Nadničari, 50×40, 1995, 346
 6. Ptičje gnezdo, 45×38, 1996. god., ulje na platnu, Reg. br. 368
 7. Dogovor, 70×100, 1997. god., ulje na platnu, Reg. br. 387
 8. Lovci, 70×80, 1999. god., ulje na platnu, Reg. br. 417
 9. Na putu, 74×55, 2000. god., ulje na platnu, Reg. br. 434
 10. Salaš, 60×50, 2001. god., ulje na platnu, Reg. br. 465
 11. Zima, 40×50, 2002. god., ulje na platnu, Reg. br. 466
 12. Razgovor, 50×40, 2003. god., ulje na platnu, Reg. br. 480
 13. Muzikant, 40×50, 2004. god., ulje na platnu, Reg. br. 503
 14. Zima, 50×40, 2005. god., ulje na platnu, Reg. br. 514
 15. Zima, 50×40, 2006. god., ulje na platnu, Reg. br. 530
 16. Zima, 50×60, 2008. god., ulje na platnu, Reg. br. 557
 17. Kovačički zvon, 100×55, 2010, 591
 18. Salaš, 80×60, 2012, 606