Vesna Chrťanová
(Pančevo, 1968 - Kovačica, 2019)

Vesna Chrťanová sa narodila v roku 1968 v Pančeve. Žila v Kovačici, kde ukončila strednú školu. Maľovala od roku 1989. Okrem olejomalieb, robila aj grafiky, omaľovávala keramiku, drevené predmety (vretená, lyžice, šamlíky). V Kovačici, ako jedna z prvých začala omaľovávať tekvice. Jej najčastejším motívom sú ženské postavy v pohybe. Vystavovala samostatne a v rámci kolektívnych výstav doma a v zahraničí. Zomrela v roku 2019.

Umelecká tvorba Vesny Chrťanovej vo fonde Galérii insitného umenia:

  1. Jar, 45×45, 2016, P1/256