Rozália Markovová
(Stari Lec, 1956 - Aradáč, 2020)

Rozalija Markovová sa narodila 16. marca 1956 v dedine Stari Lec. Žila a tvorila v Aradáči pri Zreňanine. Maliarstvom sa zaoberala od roku 1985. Až do dôchodku pracovala ako vedúca zdravotná sestra v nemocnici „Đorđe Jovanović“ v Zreňanine.

Banátska rovina, poľné práce, dedinské dvory, zvieratá a každodenný život sú témami na plátnach Rozálie Markovovej. Ale jej obrazy nikdy nepredstavujú jednoduché krajinky. Na nich sú vždy prítomné početné postavy v práci a v pohybe. Niečo, čím sa výrazne odlišuje od ostatných členov Galérie insitného umenia je veľké množstvo detí, ktoré sú vždy niekde tu s dospelými a pomáhajú pri všetkých poľných prácach a v domácnosti. Na obrazoch Markovovej sú tie práce vždy zdrojom životnej radosti, čo sa prejavuje aj na tvárach postáv.

V priebehu svojej výtvarnej činnosti Rozália svoje diela vystavovala mnohokrát, ako na samostatných, tak aj na spoločenských výstavách v krajine a zahraničí. Rada sa zúčastňuje v humanitárnych akciách a v práci výtvarných táborov, ako medzinárodného, tak i lokálneho charakteru. Získala viacero cien a uznaní. Zomrela vo februári 2020.

„Moje obrazy znázorňujú idylické predstavy vojvodinských dedín so striedaním sa ročných období, obyčajmi, ktoré ich sprevádzajú a každodennosťou dedinského života.“

Umelecká tvorba Rozálie Markovovej vo fonde Galérii insitného umenia:

 1. Hrnčiar, 60×50, 2006. rok., olejkomaľba na plátne, Inv. č. 410
 2. Ivandan, 50×30, 1999. rok., olejomaľba na plátne, Inv. č. 431
 3. Svadba, 40×50, 2000. rok., olejomaľba na plátne, Inv. č. 445
 4. Susedky, 38×46, 2001. rok., olejomaľba na plátne, Inv. č. 458
 5. Mladuchin tanec, 40×50, 2002. rok., olejomaľba na plátne, Inv. č. 473
 6. Matka, 38×46, 2003. rok., olejomaľba na plátne, Inv. č. 491
 7. Lúpanie slnečnice, 40×50, 2004. rok., olejomaľba na plátne, Inv. č. 511
 8. Vo vinici, 48×36, 2005. rok., olejomaľba na plátne, Inv. č. 524
 9. Bohatá úroda, 40×50, 2006. rok., olejomaľba na plátne, Inv. č. 540
 10. V poli, 55×50, 2007. rok., olejomaľba na plátne, Inv. č. 545
 11. Pri rieke, 50×40, 2008. rok, olejomaľba na plátne, Inv. č. 556
 12. Družbovia II, 30×40, 2010. rok, olejomaľba na plátne, Inv. č. 585
 13. Na narodeninách, 40×50, 2011. rok, olejomaľba na plátne, Inv. č. 592
 14. Zimné ráno, 20×30, 2012. rok, olejomaľba na plátne, Inv.č. 601
 15. Studňa starej mamy, 50×60, 2013. rok, olejomaľba na plátne, Inv.č. 617
 16. Noc múzeí, 70×50, 2014. rok, olejomaľba na plátne, Inv. č. 629
 17. Dedinské kamarátenie, 50×70, 2017. rok, olejomaľba na plátne, Inv. č. 660
 18. Zimné ráno, 60×50, 2015. rok, olejomaľba na plátne, Inv. č. 675
 19. Zber kukurice, 60×50, 2019. rok, olejomaľba na plátne