Kovačica – ZAUJÍMAVÁ OBLASŤ

Obec Kovačica je zaujímavá a známa mnohými vecami a rozprestiera sa v juhovýchodnej časti Vojvodiny, v južnej časti Banátu na území 419 km2. Obec Kovačica sa nachádza na trojmedzí, čiže v blízkosti troch veľkých miest: 50 km od Belehradu, hlavného mesta Republiky Srbsko, svetovej metropoly, administratívneho, kultúrneho, športového, hospodárskeho, finančného, veľtrhového a turistického strediska juhovýchodnej Európy, nachádzajúceho sa na križovatke ciest medzi Európou a Áziou, 80 km od Nového Sadu, hlavného mesta Autonómnej pokrajiny Vojvodiny, v ktorom sa spájajú mnohé významné medzinárodné cesty, a 80 kilometrov od mesta Vršac, ležiaceho pri hranici medzi Srbskom a Rumunskom.

Kovačica je malým mestečkom na geografickej mape sveta, ale na mape insitného umenia má rozmery metropoly. Takéto postavenie vo svete insitného maliarstva získala práve vďaka svojim maliarom, ktorí tvoria a spoločne vystavujú svoje práce už 65 rokov.

VZNIK INSITNÉHO UMENIA

Za rok vzniku insitného maliarstva v Kovačici považuje sa rok 1939, keď bez akýchkoľvek vedomostí o akademickej kompozícii obrazov začali maľovať Martin Paluška a Ján Sokol. Neskôr sa k nim pripojili dnes už vo svete insitného umenia známe mená, akými sú Michal Bíreš, Vladimír Boboš, Martin Jonáš a Ján Kňazovic. V tom čase tematika ich obrazov bola príliš netypická pre Banát – znázorňovali gondoly, romantické kaštiele, africké zvieratá… Až roku 1953, po rozhovoroch s akademickým maliarom Stojanom Trumićom z Pančeva, tunajší zakladatelia insity začali na svojich dielach znázorňovať to, čo pozorovali, dýchali, cítili… 

Budova domu kultúry 3. októbra v ktorej bola na začiatku galéria
Kovačický október 1982
Zuzana Chalupová

SVETOZNÁMA GALÉRIA INSITNÉHO UMENIA

O týchto maliaroch-sedliakoch sa začalo čoraz viac hovoriť a tak vznikla potreba založiť galériu. Dňa 15. mája 1955 v Kovačici bola otvorená prvá dedinská galéria obrazov v celej bývalej Juhoslávii, a jej miestnosti boli v budove domu kultúry v Kovačici.

V septembri 1989 v renovovanom dedinskom dome v samom strede Kovačice otvorená bola nová Galéria insitného umenia.

V priebehu celého jej doterajšieho plodného obdobia, cez galériu prešlo 45 maliarov. Jej najvýznamnejšími predstaviteľmi sú Zuzana Chalupová, známejšia ako Mama Zuzana, a chýrečný Martin Jonáš. Možno s hrdosťou povedať, že ich obrazy sa nachádzajú v galériách a súkromných domoch šírom sveta.

V súčasnosti Galéria insitného umenia má 26 členov – nie sú všetci z Kovačice, niektorí členovia sú z Padiny, Pančeva a Opova.

TEMATICKÉ BOHATSTVO OBRAZOV

Všeobecne pozorované, obsahy týchto obrazov sú výrazne bohaté a rôznorodé. Nostalgické a idylické motívy hovoria o minulosti a znázorňujú život na uliciach a v dedinských dvoroch, poľné práce alebo ambientné obrazy dedinských izieb so starodávnymi kobercami a domácimi predmetmi a na obrazoch sú tiež prítomné portréty a zátišia. Pri všetkých autoroch sa základné štýlové a tematické zameranie síce vzťahuje na ľudové obyčaje a folklór, dedinu a plodnú banátsku rovinu, ale každý z týchto maliarov predsa nesie v sebe autentickosť a jedinečnosť motívov a výtvarného prejavu, každý z nich našiel originálny maliarsky výraz a rozpoznateľný rukopis.    

Spoločenský obraz všetkých súčasných členov galérie
Ústredné podujatie - Kovačický október 2019

ÚSTREDNÉ PODUJATIE

Každoročne v októbri sa oslavuje tradičné podujatie známe pod menom Kovačický október a v miestnostiach galérie vtedy prebieha výstava najnovších reprezentačných prác všetkých jej členov. Tie obrazy predstavujú dar galerijnému fondu. Fond obrazov Galérie insitného umenia sa z roka na rok zväčšuje. Dnes jeho bohatstvo vynáša viac ako 800 obrazov. Zamestnanci galérie každý mesiac menia stálu výstavnú expozíciu, takže milovníci insitného umenia majú vždy príležitosť obdivovať iné diela.

GALERIJNÝ PREDAJ

Návštevníci Galérie insitného umenia majú možnosť kúpiť si originálne obrazy členov galérie a rôzne suveníry, akými sú ručne vyrobené bábiky z kukuričných listov, zarámované reprodukcie obrazov, grafiky, pastely, miniatúry, magnetky, pohľadnice… Platiť možno v hotovosti alebo prostredníctvom POS terminálu.

Časť ponuky suvenírov v GIU

MILOVNÍCI UMENIA

Vďaka tvorbe členov Galérie insitného umenia, Kovačicu v priebehu rokov navštívili mnohé známe osobnosti, medzi ktorými boli François Mitterrand, Rolling Stones, Pelé, Ursula Andressová, Alain Delon, Franco Nero, Juan Carlos a rôzni iní známi politici, diplomati, herci, umelci a každý rok približne 17 000 milovníkov umenia z celého sveta.

POSLANIE MALIAROV

Zjednotení v Galérii insitného umenia, maliari nám prostredníctvom svojej výtvarnej tvorby darúvajú seba v určitom figuratívnom zmysle a prebúdzajú v nás niečo, čo je niekedy zabudnuté alebo ospalé, ale predsa ľudské v našej povahe: čistotu, úprimnosť, otvorenosť a spontánnosť, s cieľom znovu aspoň na okamih urobiť sveť lepším.

Odmena (Karađorđeva zvezda) ktorú Galéria insitného umenia dostala od predsedu R. Srbska v roku 2017

KOVAČICA – ZAUJÍMAVÁ OBLASŤ​

Obec Kovačica je zaujímavá a známa mnohými vecami a rozprestiera sa v juhovýchodnej časti Vojvodiny, v južnej časti Banátu na území 419 km2. Obec Kovačica sa nachádza na trojmedzí, čiže v blízkosti troch veľkých miest: 50 km od Belehradu, hlavného mesta Republiky Srbsko, svetovej metropoly, administratívneho, kultúrneho, športového, hospodárskeho, finančného, veľtrhového a turistického strediska juhovýchodnej Európy, nachádzajúceho sa na križovatke ciest medzi Európou a Áziou, 80 km od Nového Sadu, hlavného mesta Autonómnej pokrajiny Vojvodiny, v ktorom sa spájajú mnohé významné medzinárodné cesty, a 80 kilometrov od mesta Vršac, ležiaceho pri hranici medzi Srbskom a Rumunskom.

Kovačica je malým mestečkom na geografickej mape sveta, ale na mape insitného umenia má rozmery metropoly. Takéto postavenie vo svete insitného maliarstva získala práve vďaka svojim maliarom, ktorí tvoria a spoločne vystavujú svoje práce už 55 rokov.

VZNIK INSITNÉHO UMENIA​

Za rok vzniku insitného maliarstva v Kovačici považuje sa rok 1939, keď bez akýchkoľvek vedomostí o akademickej kompozícii obrazov začali maľovať Martin Paluška a Ján Sokol. Neskôr sa k nim pripojili dnes už vo svete insitného umenia známe mená, akými sú Michal Bíreš, Vladimír Boboš, Martin Jonáš a Ján Kňazovic. V tom čase tematika ich obrazov bola príliš netypická pre Banát – znázorňovali gondoly, romantické kaštiele, africké zvieratá… Až roku 1953, po rozhovoroch s akademickým maliarom Stojanom Trumićom z Pančeva, tunajší zakladatelia insity začali na svojich dielach znázorňovať to, čo pozorovali, dýchali, cítili…

Budova domu kultúry 3. októbra v ktorej bola na začiatku galéria

SVETOZNÁMA GALÉRIA INSITNÉHO UMENIA

O týchto maliaroch-sedliakoch sa začalo čoraz viac hovoriť a tak vznikla potreba založiť galériu. Dňa 15. mája 1955 v Kovačici bola otvorená prvá dedinská galéria obrazov v celej bývalej Juhoslávii, a jej miestnosti boli v budove domu kultúry v Kovačici.

V septembri 1989 v renovovanom dedinskom dome v samom strede Kovačice otvorená bola nová Galéria insitného umenia.

V priebehu celého jej doterajšieho plodného obdobia, cez galériu prešlo 45 maliarov. Jej najvýznamnejšími predstaviteľmi sú Zuzana Chalupová, známejšia ako Mama Zuzana, a chýrečný Martin Jonáš. Možno s hrdosťou povedať, že ich obrazy sa nachádzajú v galériách a súkromných domoch šírom sveta.

V súčasnosti Galéria insitného umenia má 26 členov – nie sú všetci z Kovačice, niektorí členovia sú z Padiny, Pančeva a Opova.

Kovačický október 1982
Zuzana Chalupová

TEMATICKÉ BOHATSTVO OBRAZOV

Všeobecne pozorované, obsahy týchto obrazov sú výrazne bohaté a rôznorodé. Nostalgické a idylické motívy hovoria o minulosti a znázorňujú život na uliciach a v dedinských dvoroch, poľné práce alebo ambientné obrazy dedinských izieb so starodávnymi kobercami a domácimi predmetmi a na obrazoch sú tiež prítomné portréty a zátišia. Pri všetkých autoroch sa základné štýlové a tematické zameranie síce vzťahuje na ľudové obyčaje a folklór, dedinu a plodnú banátsku rovinu, ale každý z týchto maliarov predsa nesie v sebe autentickosť a jedinečnosť motívov a výtvarného prejavu, každý z nich našiel originálny maliarsky výraz a rozpoznateľný rukopis.  

Spoločenský obraz všetkých súčasných členov galérie

ÚSTREDNÉ PODUJATIE

Každoročne v októbri sa oslavuje tradičné podujatie známe pod menom Kovačický október a v miestnostiach galérie vtedy prebieha výstava najnovších reprezentačných prác všetkých jej členov. Tie obrazy predstavujú dar galerijnému fondu. Fond obrazov Galérie insitného umenia sa z roka na rok zväčšuje. Dnes jeho bohatstvo vynáša viac ako 800 obrazov. Zamestnanci galérie každý mesiac menia stálu výstavnú expozíciu, takže milovníci insitného umenia majú vždy príležitosť obdivovať iné diela.

Ústredné podujatie - Kovačický október 2019

GALERIJNÝ PREDAJ

Návštevníci Galérie insitného umenia majú možnosť kúpiť si originálne obrazy členov galérie a rôzne suveníry, akými sú ručne vyrobené bábiky z kukuričných listov, zarámované reprodukcie obrazov, grafiky, pastely, miniatúry, magnetky, pohľadnice. Platiť možno v hotovosti alebo prostredníctvom POS terminálu.

Časť ponuky suvenírov v GIU

MILOVNÍCI UMENIA

Vďaka tvorbe členov Galérie insitného umenia, Kovačicu v priebehu rokov navštívili mnohé známe osobnosti, medzi ktorými boli François Mitterrand, Rolling Stones, Pelé, Ursula Andressová, Alain Delon, Franco Nero, Juan Carlos a rôzni iní známi politici, diplomati, herci, umelci a každý rok približne 17 000 milovníkov umenia z celého sveta.

POSLANIE MALIAROV

Zjednotení v Galérii insitného umenia, maliari nám prostredníctvom svojej výtvarnej tvorby darúvajú seba v určitom figuratívnom zmysle a prebúdzajú v nás niečo, čo je niekedy zabudnuté alebo ospalé, ale predsa ľudské v našej povahe: čistotu, úprimnosť, otvorenosť a spontánnosť, s cieľom znovu aspoň na okamih urobiť sveť lepším.

Odmena (Karađorđeva zvezda) ktorú Galéria insitného umenia dostala od predsedu R. Srbska v roku 2017