Martin Paluška
(Kovačica, 1913 - 1984)

Ukončil šesť ročníkov základnej školy a trojročnú remeselnícku školu. Bol zámočníkom. Pracoval v kovačickom mlyne. S manželkou Alžbetou mal syna Martina a dcéry Máriu a Alžbetu. Maľoval od roku 1931 a robil oľejomaľby. Pri maľovaní sa inšpiroval prírodou, životom na dedine a slovenským folklórom. Namaľoval približne 600 obrazov.

Vystavoval v rámci podujatia Kovačický október, od roku 1952 až 1985. Za svoju umeleckú tvorbu získal ocenenia: Plaketa SZPĽ Vojvodiny (Socialistického zväzu pracujúceho ľudu Vojvodiny), za dosiahnuté výsledky a významné úspechy v práci SZPĽ Vojvodiny, pri budovaní samosprávnej socialistickej spoločnosti (1981); Zlatá plaketa MKSZPĽV (Miestneho komitétu socialistického zväzu pracujúceho ľudu Vojvodiny) v Kovačici, pri príležitosti výstavy k 30. Kovačickému októbru.

Umelecká tvorba Martina Palušku vo fonde Galérii insitného umenia:

  1. Zima, 40×68, 1971, 24/591
  2. Kosenie žita, 35×60, 1975, 25/592
  3. Mladomanželia, 69×49, 1960, 62/629
  4. Relé mladosti, 58×68, 1966, 63/630
  5. Spracovanie konope, 40×60, 1972, 64/631
  6. Družbovia, 43×59, 1974, 65/632
  7. Stará škola, 55X95, 1977, 118/685
  8. Rušňovodič, 63×74, 1980, 132
  9. Posledná zima, 40×30, 1984, 160